Välkommen till förskolan Klippan i Lekeryd

Den lilla, trygga förskolan med engagerad personal som står på stadig grund

Vi är en fristående förskola som ligger i Lekeryd, ett litet samhälle c:a 1 mil öster om Huskvarna mot Aneby. Förskolan drivs av Lekeryds missionsförsamling. Vi startade 1995 med 17 barn och 4 anställda men har nu ca 26 barn och 8 anställda.

Vi vill erbjuda barnen en trygg och utvecklande förskoletid. Vi vill respektera och se varje barn med dess unika egenskaper och behov.

Förskolan är förlagd till souterrängvåningen i Lekeryds Missionskyrka. Där disponerar förskolan ”egna” ändamålsenliga lokaler och har dessutom tillgång till lokaler som även används för församlingens barn- och ungdomsverksamhet, bl a en stor lekhall och flera grupprum.Förskolan har bra utemiljö i form av närlekplats som förnyats med pergola för solskydd över sandlådan samt utökats med nya lekmiljöer så som diskbänk, buss och bollrännor. Dessutom finns en större lekplats med stor sandyta, gungor, rutschbana och en ny större lekställning. Vi finns i ett område med närhet till skog och sjö.


 
Vi har egen kock som lagar varierad och näringsrik mat från grunden och även bakar det mesta av vårt bröd. Köket med egen kock är en mycket uppskattad del i förskolan

Skollagen, förskolans läroplan Lpfö 98/10 och våra kristna värderingar utgör grund för arbetet på förskolan. Vi uppmärksammar de kristna högtiderna och ber bordsbön. Alla inslag av konfessionell karaktär är frivilliga för barnen att delta i.