Taxa

Vi tillämpar Jönköpings kommuns avgiftstaxa.

I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer. Detta innebär att för barn som har ett omsorgsbehov på 15 timmar eller mindre så betalas avgift enligt en lägre nivå.

Ladda ner information om taxan