Blanketter

Anmälningsblankett
Vill du ställa ditt barn i kö? Fyll i, skriv ut och lämna på förskolan. Blanketten måste vara undertecknad

Ladda ner

Inkomstförfrågan
Har du fått ändrad inkomst? Fyll i blanketten, skriv ut och lämna på förskolan. Blanketten måste vara undertecknad.

Ladda ner

Schemablankett
Ändras barnet/barnens tider på förskolan? Fyll i och skicka eller lämna på förskolan.

Ladda ner

Uppsägning av plats
När ditt barn ska sluta kan du använda denna blankett. Fyll i, underteckna och lämna på förskolan.

Ladda ner

Klagomål
På förskolan Smultronet vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med förskolechef för förskolan. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör. Här finns en blankett du kan använda.

Ladda ner

Blanketterna är i pdf-format vilket innebär att du måste ha programmet Adobe Acrobat Reader för att kunna Spara läsa och skriva ut blanketten. Programmet är gratis att ladda ner hos Adobe