Välkommen till förskolan Solstrålen i Habo

Solstrålen i Habo drivs av Smyrnaförsamlingen som är ansluten till Evangeliska frikyrkan och är en förskola med kristen profil. Vi vill att trygghet och glädje samt lust att leka och lära ska prägla vår verksamhet. Vår förskola startade våren 1998. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö-98/10).

Vår förskola finns i Smyrnakyrkans lokaler som ligger centralt beläget på Bränningeområdet i Habo med egen gård där barnen kan cykla och röra sig fritt på stora gräsytor. Gården har gungor och andra lekredskap. Vi har en småbarnsavdelning (1-3 år) och en avdelning för de äldre barnen (3-6 år). Vår förskola har sammanlagt max 33 barn. Vi som arbetar på förskolan är förskollärare och barnskötare.

Vi har en egen kokerska som lagar all vår mat.  Hon tänker på att maten ska vara näringsriktigt sammansatt, så långt det är möjligt fri från tillsatser och socker